Problemy z poprawnym wyświetlaniem strony?

Strona głównaSłownictwoIndeks

Gramatyka
Twoja wyszukiwarka

 

Lekcja 1
Tryb rozkazujący - The Imperative (Mood); Czasownik "let" i forma "let's"
Shut the door. / Don't interrupt me when I'm talking. / Let's go.
Lekcja 3
Czasownik "be" - The Verb 'be'
I am a driver. / We are happy. / She is smiling at you. / They are made in Italy.
Lekcja 4
Czasownik modalny "can" ::: umieć, potrafić - The Modal Verb 'can'
I can drive. / She can't drive. / Tom could swim by the age of six. / They couldn't swim at the age of five.